Formación Regular

descargar pdf (mais info)

CABARÉ/BURLESQUE:

Imparte Yolanda Paz

Martes 20:30-22:30h

Neste curso traballaremos a desinhibición a través do xogo, a comedia, a improvisación, o movemento, a caracterización teatral e o baile.
As clases están dirixidas a todas as persoas, sen importar sexo, profesión ou forma física, curiosas por coñecer estes xéneros, ben para poñelos en práctica de forma profesional sobre a escena, ben para integralos no día a día, xa que aportan grandes doses de seguridade, autoestima e espontaneidade.
Respéitase en todo momento o ritmo persoal das alumnas e alumnos, potenciando os talentos persoais.

TÉCNICAS DE CLOWN:

Imparte Carlos Sante

Mércores 20:30-22:30h

O curso está destinado a maiores de 18 que teñan curiosidade por aprender dun xeito rápido e efectivo as normas básicas do xogo teatral, orientado á busca  dunha comicidade propia.
Como desenvolver e fixar a arte da autoescoita e o control do fluxo de enerxía en escena, cun mesmo e co público. Que pasa cando estou ante o público. Como vencer o medo escénico e facelo favorable. Como potenciar a nosa presenza, xogando coa nosa voz, o  noso corpo e a nosa emoción, para crear un impacto no público. Como construir un personaxe único e irrepetible de nós mesmos. Como facer rir e porqué
rimos; en definitiva, como achegarnos ao noso clown.
Viaxaremos a través do xogo teatral e a improvisación ao apaixoante mundo da busca do pallaso escénico, indagando na sensibilidade, a dispoñibilidade, o  contacto co público, a fantasía, a inxenuidade, o fracaso e o éxito, e o corazón daquilo que damos en chamar o noso propio clown. E todo a través da máis potente ferramenta que posuímos: nós mesmos, coa nosa enerxía, corpo e voz, e a nosa imaxinación, sen deixar de lado a técnica que o propio proceso implica.

CREACIÓN ESCÉNICA:

Imparten Carlos Sante e Yolanda Paz

Xoves 20:30-22:30h

Partindo dunha idea temática común, e tras un período de adestramento actoral e posta a punto, daremos vida a un espectáculo de creación colectiva, que será
representado ao final do curso e posteriormente en circuitos de teatro amador.
Xogaremos con diferentes estilos de actuación, dando valor ás propostas creativas dos alumnos, e tratando de aproveitar os seus propios recursos expresivos para a posta en escena do espectáculo.
O curso está destinado a maiores de 18, con ganas de aprender a crear en equipo.
Agradécese ter algunha experiencia previa, se ben non é imprescindible, o importante é a actitude e a  dispoñibilidade.

TEATRO XUVENIL:

Imparte Cris Campos

Venres 17-18:45h

Curso orientado a persoas de entre 9 e 15 anos que ten como finalidade a creación e representación de diferentes pezas teatrais no período de outubro a xuño.
Escoita grupal, improvisación, resolución de conflitos, creación de personaxes, formas narrativas..., serán algunhas das técnicas e ferramentas ás que nos
achegaremos e exploraremos a través do xogo e  diferentes dinámicas, co traballo en equipo como eixe fundamental.
Entenderemos a escena como unha oportunidade de expresión, con voz e corpo, da man da educación emocional para o desenvolvemento e coñecemento de nós mesmas e das nosas capacidades persoais e artísticas.

IMG_20190826_165613-01.jpeg

Cursos Monográficos

Polo momento non programamos ningún curso monográfico na asociación. Siguenos en facebook ou na web para estar ao tanto das nosas actividades.

Toda a información referente a proxecto formativo Hangar Manicomico póidaa atopar na seguinte páxina web: www.hangarmanicomico.com